Team Coaching

 Nimeni nu poate fluiera o simfonie. E nevoie de o întreagă orchestră să o interpreteze.         (Halford E. Luccock)

În ultimii ani, coachingul a devenit un instrument nelipsit din mediul organizațional.

Liderii au descoperit puterea întrebărilor în facilitarea procesului de conștientizare și rolul acestuia în amplificarea responsabilizării membrilor echipei.

Coaching-ul dedicat echipei urmărește echilibrarea dinamicii grupului în interacțiunile dintre membrii acestuia, în vederea atingerii obiectivelor de business.

Solution Focused Coaching se bazează pe întrebări care susțin orientarea clienților spre soluții și minimizează riscul unor eventuale dialoguri interioare nocive (gânduri repetitive, obsesive) sau emoții negative (resentimente, agresivitate etc). Intervenția de coaching conduce la minimizarea comportamentelor toxice în echipă, deblochează exprimarea așteptărilor fiecărui membru al echipei, dezamorsează conflictele și oferă noi perspective asupra situațiilor întâlnite. Sprijină atingerea rezultatelor cu o stare de spirit optimistă, încredere în sine și cu o disponibilitate de colaborare crescută.

Unii clienți integrează intervențiile de coaching în programele de team building, pentru a aborda subiecte de interes asupra cărora vor să aducă mai multă claritate sau pentru a-și redefini obiectivele, pentru a crea o energie pozitivă în echipă, pentru a crește implicarea sau pentru a-și "croi" planuri de acțiune.

 Beneficii:

 • Punerea în valoare a know-how-ului existent - orientarea spre soluții construiește pornind de la ceea ce funcționează la nivelul echipei, nu de la ceea ce este greșit (tipică abordării orientate spre “rezolvarea de probleme”).
 • Creșterea încrederii în sine şi în ceilalţi membri ai echipei, prin focus asupra experiențelor pozitive și a resurselor disponibile (la nivel individual și de grup).
 • Construirea unui limbaj orientat pozitiv în comunicarea cu sine şi la nivelul echipei (aprecieri, în loc de reproşuri; încurajări, în loc de mustrări; susţinere, în loc de blamare; responsabilizare, în loc de culpabilizare; asumare, în loc de evitare), cu puternic impact asupra mediului organizaţional.
 • Schimbarea percepției asupra obstacolelor întâlnite, prin identificarea resurselor şi a progreselor, pas cu pas. Astfel, un obstacol trece de la statutul “inabordabil”, la cel de „abordabil”.
 • Încurajarea gândirii de tip “abordarea unei situații (focus pe soluţie) şi descurajarea gândirii de tip “evitare” (focus pe problemă).
 • Stimularea motivației și încurajarea inițiativelor, prin concentrarea atenției asupra experiențelor pozitive și a progreselor făcute.
 • Stimularea interacţiunilor pozitive la nivelul grupului şi îmbunătățirea calităţii relațiilor dintre membrii echipei, cu impact asupra întregii organizaţii.
 • Antrenarea și susținerea schimbării (mental, emoțional, comportamental), cu rezultate rapide la nivel individual și impact considerabil la nivel organizațional.
 • Aplanarea conflictelor intrapersonale și interpersonale prin experimentarea unei situaţii din perspective diferite.
 • Identificarea punctelor comune la nivelul grupului (accentul se pune pe asemănări, nu pe diferenţe; pe convergenţe, nu pe divergenţe), cu impact asupra stării de unitate a echipei şi asumarea viziunii organizaţiei.
 • Facilitarea procesului decizional prin deblocarea gândirii de tip “evitare”, schimbarea percepţiei asupra obstacolelor şi impulsionarea la acţiune.
 • Identificarea unui număr impresionant de resurse (individuale şi de grup) şi mobilizarea acestora pentru a face față mai bine dificultăților întâlnite la locul de muncă.
 • Reducerea anxietăţii, creşterea flexibilităţii în gândire şi amplificarea creativităţii, cu impact pozitiv asupra productivităţii şi profitului organizaţiei.
 • Amplificarea stării de bine, a speranței și a ambiției în îndeplinirea obiectivelor, cu rezultate vizibile timp de 30 de săptămâni, conform cercetărilor științifice.
 • Oferirea unei perspective mai optimiste asupra vieții la locul de muncă, asupra rolului fiecărui membru în echipă și a contribuției fiecăruia la succesul organizației.
 • Focus asupra prezentului sau viitorului; trecutul este adus în discuție doar pentru amplificarea empatiei în relația cu membrii grupului și înțelegerea dificultăților acestora.
 • Concretizarea foarte rapidă a soluţiilor, prin identificarea unui plan de acţiune realist, pas cu pas.
 • Proiectarea unui viitor dezirabil în care fiecare membru al echipei îşi dezvoltă potenţialul, se bucură de rolul său şi contribuie cu tot ce are mai bun la succesul organizaţiei.

No Comments Yet.

Leave a comment