Assessment & Development Centers

Centrele de Evaluare (Assessment Centers) și de Dezvoltare (Development Centers) sunt frecvent utilizate în organizații în vederea identificării punctelor forte și slabe ale oamenilor privind anumite competențe, comportamente, abilități și atitudini.

Ambele reprezintă un tur de forță pentru candidați, un maraton al talentelor. Folosind un mix divers și personalizat de instrumente (teste psihometrice, jocuri de rol, simulări, studii de caz etc), evaluatorii testează participanții și le acordă note de trecere sau nu. În ambele tipuri de evaluare, candidații primesc recomandări de dezvoltare a competențelor din partea evaluatorilor.

Diferența dintre cele două tipuri de evaluare derivă din scopul utilizării: recrutare sau promovare (Assessment Centers) și dezvoltarea oamenilor cu potențial (Development Centers), pentru a prelua poziții cheie în organizație. Competențele evaluate diferă în funcție de poziție și sunt definite de consultanții externi împreună cu echipa HR a clientului și cu managerii direcți ai candidaților. Orice Assessment Center / Development Center se încheie cu un raport, care include o sinteză, evaluarea fiecărei competențe (cu puncte forte și puncte slabe) și arii de dezvoltare. Raportul constituie punctul de plecare pentru discuția tripartită Candidat-Lider-HR, în vederea includerii într-un program de dezvoltare accelerată a competențelor sau a promovării.

No Comments Yet.

Leave a comment